Liar 23/?

25. února 2014 v 7:26 | Camelia

+18!!! :D

Odmítla mě. Vážně mě odmítla.
Nebylo snadné hrát, že mu to nevadí. A vůbec nebylo snadné přijít na důvod.
Může mít přece spousty žen, tak proč by mu mělo záležet, jestli souhlasila?


Jenže někde uvnitř sebe cítil, že je nechce. Nechce žádnou z nich. Chce prostě jen ji. Jen ona v něm dokázala vyvolat ty děsivě neznámé pocity, které ho úplně ovládly. Jen ona v něm vyvolávala nutkání dát ze sebe víc, než považoval za možné, jen pouze kvůli ní ztrácel kontrolu nad svými myšlenkami. Stačilo se na ni podívat a ucítil spalující touhu.
Přesto, má kluka…
Rozhodl se své svědomí ignorovat. Musel jí alespoň navštívit, musel ji políbit, musel ji vidět.
Měl pocit, že se jedná o otázku života a smrti.
Nebudeš se přece vnucovat. Ty, kterému vždycky všechny šly na ruku a odcházely příjemně vyčerpané nebo se probudily po skvělém hlubokém spánku, se neponížíš na takovou úroveň, ne?
Nebudeš dolejzat.
Jistá jeho část si myslela, že ji nahradí, že na ni dokáže zapomenout, že ji prostě jen chce.
Jeho druhá část si však byla jistá, že to nezvládne.
Čím byla Hinata tak jiná? Proč má pocit, že ji musí mít?
Porušil svoje nejzásadnější pravidlo - nikdy s žádnou holkou nespat více než jednou. A především, žádné osobní pocity. Obě strany si prostě jen chtějí užít, to je všechno. Prospívá to tělu i mysli, to bylo prokázané.
Hlavně to nenechat být osobní, hlavně žádné osobní pocity, to bylo ještě nedávno jeho heslo. Zlaté pravidlo, kterým se řídil.
No, ať to bylo jakkoliv, s Hinatou to rozhodně začínalo být osobní.
Frustrovaně si sedl na kraj postele. Náhle mu jeho byt připadal prázdný. Intuitivně si objal ramena, i když mu nebyla zima.
Samota.
Připadalo mu to jako velmi krutý vtip. Copak netrpěl dost? Copak nikdy nebude opravdu šťastný?
Nevěděl, že to pořád má v sobě. Ten pocit, jak se na něj ostatní dívají skrz prsty, jak seděl poslední na prázdném hřišti pozorující západ slunce.
Ostatní se nad ním rozplývali, nad těmi krásnými barvami. Jemu připadal jako výsměch.
Další den a další samota.
Ale noci byly nejhorší. Zdaleka nejhorší.
Potřásl hlavou, aby zahnal noční můry a náhlý nevysvětlitelný popud ho vyhnal ven.
V konoze nikdy nebyl vidět velký přechod mezi létem a podzimem, zima tu ve své podstatě nebyla, přesto mu dnešní noc připadala chladná.
Zvedl pohled k obloze a uviděl souhvězdí.
Stejná noc, jako tehdy, když jsem jí potkal. Jestli existuje něco jako osud, co sledoval tím, že mi ji postavil do cesty?
Neviděl v tom žádný smysl.
Byl šťastný. Měl obdiv žen, přátelé. Byl spokojený, víc nechtěl ani nepotřeboval. Tak proč? Proč se to takhle zkomplikovalo?
V hlavě měl chaos a smysly podivně zamlžené a zostřené zároveň.
Vydal se směrem ke klanu Hyuuga. Třeba, když ji uvidí, přijde na to, proč je tak jedinečná, třeba mu ty zmatené myšlenky v jeho hlavě začnou dávat smysl.
Nevěděl, jak přišel na to, kde bydlí, ale ve chvíli, kdy viděl malý baráček s udržovanou cestičkou a keříkem pomalu odkvétajících růži, najedou si byl jistý.
Zamířil tím směrem.
Čtvrt byla tichá a klidná, jistým způsobem mu připomínala hřbitov. Až na pár vrabců spících ve větvích byl jediným živým návštěvníkem. Napadlo ho, že měl přijít se zápalkami, aby mohla zapálit svíčku.
Zastavil se před dveřmi a jeho odvaha náhle polevila. Nechtěl ji probudit, ale to nebyl jediný důvod, proč znejistěl.
Co jí řekne?
Znervózněl. Možná nebyl dobrý nápad sem chodit. Možná měl prostě dát Yorokobi za její služby zase trošku spropitného. Jistě ho ráda uvidí…
V duchu si vynadal za svou zbabělost a zlost mu dodala tolik potřebný impuls, aby zaklepal. Už to nemohl vrátit a tak čekal.
Dveře se otevřely docela rychle. Spadl mu kámen ze srdce, když poznal, že je to Hinata.
"Naruto? Co tu kruci děláš?"
Chtěl se jí omluvit, že přišel tak pozdě, ale v tu chvíli ztratil hlas.
Vlasy měla rozcuchané a pokožku zrůžovělou. Nepochybně spala. Vypadala sladce. Spontánně.
Ucítil dobře známé napětí a doufal, že to poslední, na co se dívá, je rozkrok jeho kalhot.
"Ehm, promiň, neměl jsem tě budit, jen…"
Pátravě se na něj zadívala. "Jen…?"
"Potřeboval jsem tě vidět," vyhrkl.
Tvářila nečitelně, rty dráždivě našpulené, jakoby uvažovala, ale jinak její tvář nevykazovala žádné emoce.
To bych velmi rychle mohl napravit, pomyslel si a hned měl chuť si to s ní rozdat. Teď a tady.
Tohle byl špatný nápad.
"Promiň, už musím jít."
"Počkej," zarazila ho, "když už si tu, tak pojď dál. Cítím se dnes strašně sama."
To nejsi jediná, pomyslel si kysele a následoval ji do nitra domu.
Dům byl zařízený v příjemných pastelových barvách, na parapetu oken viděl dobře rostoucí rostlinky. Celkově měl pocit z tohoto domečku uspořádanosti a harmonie. Klidu.
Nabídla mu něco k pití a posadila se na gauč. Chvíli zaváhal nad touhou sednout si vedle ní, nakonec ji ale zavrhl a sedl si naproti.
Zavládlo trapné ticho. Jeho pocit se čím dál tím víc stával tvrzením.
"Neměl jsem se chodit," pronesl najednou a uvědomil si, že to řekl nahlas.
"Ale stejně si přišel," zkonstatovala klidně. Uhnul před jejím přímým pohledem. Ve světle lampy si povšimnul, že ji zpod županu kouká ramínko košilky.
Polkl.
"Jestli ti to vadí, klidně odejdu…"
"Ne!" zarazila ho prudce a rázně. V očích se jí mihla bolest, která ale brzy odezněla. "Prosím, nechoď."
Naklonil se k ní přes stůl a lokty si opřel o kolena. Až teď si všiml, že asi plakala.
"Hinato, co se stalo?"
Mlčela a pohled tvrdošíjně zarývala do konferenčního stolku, jako by v něm našla odpovědi. Pak se její ramena náhle otřásly vzlyky.
Naruto si v duchu vynadal a ucítil bezmoc. Nevěděl, jak utěšovat dívky, nikdy se mu nic takového nestalo.
Vlastně jednou ano, připomněl mu otravný hlas v jeho hlavě. Zaplašil ho. Nikomu by teď nepomohlo, kdyby myslel na tu noc.
Otřela si oči do rukávu župánku, díky čemuž látka sklouzla ještě o kousek níž.
"Nic, to je… dobrý."
"Nevypadá to," podotkl.
"Ale je!" vykřikla a zlostně ho probodla pohledem. Chvíli trvalo, než se vzpamatoval z šoku.
"Promiň, nechtěl jsem tě naštvat."
Povzdechla si. "Ne, to já se ti omlouvám. Jsi ten poslední, na kom bych si měla vylévat zlost. To já. To já si za to můžu sama."
"Hinato, víš, že mi to můžeš říct, že ano?" ujistil se.
Přikývla. Všiml si, že znovu natahovala, ale udržela se, pak se krátce zoufale zasmála. "Vím, že je to asi hloupé, ale měla bych prosbu." Mlčel. Znejistěla. "Obejmeš mě?"
Překvapeně zamrkal. Opravdu chtěla obejmout?
Zaváhal. Možná to nebylo nejlepší, nebyl si jist, jestli ji dokáže cítit na svém těle, pak si ale všimnul jejího smutného pohledu.
Píchlo ho z toho u srdce.
Nemotorně se zvednul a rozpřáhl ruce. Pomalu a nejistě se k němu přitulila, jako by měla strach, že ji odežene. Cítil, jak je celé její tělo napjaté k prasknutí, plné bolesti. Sevřel ji ve svém náručí a byl rád, že mu nemůže vidět do obličeje.
"Rozešel se se mnou, chápeš to?" zamumlala mu do trika. Začínala se třást, její sevření bylo křečovité. Mlčel, věděl, že není to jediné, co má na srdci.
"Rozešel se se mnou, protože jsem prý strašně… křečovitá. A taky…"
Zmlkla. Něžně ji chytil za bradu a zvedl její obličej. Ničilo ho, když ji viděl takhle zranitelnou, takhle na dně a pocítil vlnu nenávisti k viníkovi.
"Taky?"
"Prý nejsem dost dobrá v…" stočila pohled k zemi.
"Šukání?"
Vrhla po něm tvrdý pohled.
"Dobře, promiň. V tom?"
Sotva znatelně přikývla. Vycítil nejistotu, oči se jí zaleskly slzami.
"Taky si byl mnou tak zhnusen? To jsem vážně tak strašná?" Hlas se jí třásl.
Temně rudý vztek jím projel jako stádo dostihových koní po závodní trati.
Ona si myslela, že nebyl spokojen? Málem se zasmál nad tou ironii. Byla tak sladká. Sebevědomá a přitom tak strašně zranitelná. Ach, kdyby tak věděla, co s ním dokázala udělat.
"Takže jsem měla pravdu," podotkla nešťastně. Její hlas pro něj bylo jako ledová sprcha.
"Nech toho, kdybych si to neužil, nevracel bych se."
"Hádám, že tohle říkáš všem."
Oči mu zlostně blýskly. "Ne, to tedy neříkám."
"Nevěřím ti."
"To je chyba."
"Kdepak. Ty jsi lhář, podvodník a sukničkář. Proč bych ti měla věřit?"
Určitou jeho část to zranilo. "Věř mi, dokážeš se mnou udělat to, co žádná jiná. Pořád po tobě toužím, a když tě zrovna nemůžu mít, jasně, že si najdu i jinou cestu, ale… byť to i mě připadá divné, nemůžu tě vyhnat z hlavy."
"Nemusíš lhát, abys mi zvedl sebevědomí," odtáhla se od něj. Vztekle zavrčel.
Začínala ho tahle litující se Hinata pořádně štvát. Jak jí měl dokázat, že ten kluk byl prostě vůl?
Chytil ji za zápěstí. Otočila se na něj s otázkou vepsanou v očích.
"Myslíš, že nejsi hezká? Že po tobě netoužím?" Nepustil její ruku se svého sevření a propaloval ji upřeným pohledem. V očích měla zmatek. To, co právě teď udělá, může být taky osudová chyba, ale něco ho nutilo to zkusit.
Sledovala dráhu svoji ruky v jeho a střídavě se dívala do jeho očí. Když jí došlo, co chce udělat, bylo už pozdě.
Tváří jí projelo poznání a šok. Unikl mu tichý ston. Vzhlédla k němu.
Byl si jistý, že se červená. "Už mi věříš?"
Neodpověděla, namísto toho ucítil její sílící stisk. Zasténal a měl co dělat, aby ho jen pouhý její dotyk neposlal na druhou stranu.
Povzbuzena jeho reakcí se nejistě usmála. Cítil její drobné ručky, jak rozepínají jeho poklopec. Tělo se mu začínalo pod jejími dotyky chvět.
"Teď?" vydechl překvapeně.
"Jsi proti?"
Neodpověděl. Místo toho ji dravě políbil.
Zachvěla se touhou, která náhle vybublala na povrch jako stříbrné bublinky z temného jezera.
Viděl jí to na očích.
Jedním pohybem rozvázal uzel na županu a nechal ho sjet k zemi. Na chvíli ji od sebe podržel a prohlédl si ji v jejím nočním úboru. Měla na sobě hedvábnou košilku s krajkou pod prsy dlouhou asi ke kolenům, ale dost průsvitnou na to, aby viděl její rýsující se bradavky.
S její pomocí ji zbavil i tohoto oděvu a ušklíbl se.
"Spánek naostro?"
"Je to pohodlnější," pokrčila rameny, ale v jejím pohledu taky viděl ten ďábelský odlesk.
"V mnoha ohledech," souhlasil.
Stoupla si na špičky a políbila ho. Nejdřív jen jemně přejela po jeho rtech, pak se jazykem začala dobývat do jeho úst. Bez hádek ji vpustil a vychutnával si ten pocit, brzy ale jeho touha dosáhla hranice.
Tvrdě ji hodil do gauče. Vyjekla, ale neměla čas nijak více reagovat. Vrhl se k ní a rukama jí roztáhl nohy. Přitáhl si její klín blíž a jen rukama a jazykem ji začal dráždit. Zasténala. Cítil, jak přichází k hranici vyvrcholení, ale nikdy ji nenechal přes ni přepadnout.
"Už dost, prosím," zašeptala. Tváře měla růžové a na krku, který políbil, ucítil její vášní zrychlený tep.
Přicházela znova a znovu a ruce zatínala do pohovky. Ten pohled byl pro něj jako rozbuška jeho touhy. Nedokázal to už vydržet. Pomalu do ní vnikl a začal přirážet.
Cítil, jak se prohnula v zádech a začala se pohybovat proti němu. Byla příjemně úzká, ne příliš, ale dost na to, aby v něm vyvolala tak silné emoce, které ještě nikdy nepoznal.
"Už budu," zamumlala sotva rozeznatelně a on opravdu za chvíli ucítil její stahy. Slastně zavzdychal a zrychlil.
Pak jí ochabl v náručí a pomalu se snášel zpět na zem jako pírko.
Když poslední dozvuky orgasmu odezněli, vystoupil z ní a unaveně se posadil.
"Už mi věříš?"
"Ne," odpověděla, ale pak se usmála, "ale jsi na dobré cestě."
Zazubil se, její další věta ho ale úplně vyvedla z míry.
"Ta nabídka… ještě platí?"
Zamrkal. "Tamta?"
Zrudla a váhavě přikývla. Naruto potřásl hlavou. Neuvěřil tomu, co se právě děje.
"Jistě."
Přerývavě se nadechla. "Já myslím, že ji asi beru."
Šťastný úsměv prozářil jeho tvář. "To jsem rád." Políbil ji do vlasů. "Vážně rád."

-Další díl ^^ Tentokrát zvrhlý :P Doufám, že s elíbil a komenty potěší! ^^-

 

9 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Sumiko Sumiko | 25. února 2014 v 14:05 | Reagovat

NEJBOŽEJŠÍ!!!! Ach, chci další! Nejúžasnější povídka, která existuje! :P

2 tyna tyna | 25. února 2014 v 16:49 | Reagovat

wau... nemůžu se dočkat dalšího dílu!!!!!
moc pěkná povídka!!!! :D

3 shizuko-chan shizuko-chan | E-mail | 25. února 2014 v 17:01 | Reagovat

Zo vyl vážně kawai díl ! :3 :D já chci další !!! :D

4 matsumoto matsumoto | 25. února 2014 v 17:03 | Reagovat

Kawai

5 ~Nana-chan ~Nana-chan | Web | 25. února 2014 v 18:13 | Reagovat

Ehm, akože úžasna poviedka, ale jedno nechápem, prečo si neprečítam iné časti? Prečo vždy tú kapitolu s 18+ nadpisoooom?? WTF I am? :D Yeah, pervet. Akože, nedokázěm si predstaviť Hinatu tkaú dravú :D

6 miamoravia miamoravia | 25. února 2014 v 18:29 | Reagovat

Pěkné :D

7 liar liar | 25. února 2014 v 18:31 | Reagovat

božíí já chci další díl

8 Naruhina lover.....<3 Naruhina lover.....<3 | 25. února 2014 v 19:11 | Reagovat

Moc povedené miluji tenhle díl <3

9 naruhinafanfiction naruhinafanfiction | 25. února 2014 v 19:50 | Reagovat

Supr díl :DDD

10 haineko haineko | 25. února 2014 v 21:07 | Reagovat

Úžasné mnau .)

11 pisces pisces | 25. února 2014 v 21:16 | Reagovat

Nice x)

12 momo momo | 25. února 2014 v 21:59 | Reagovat

Konečně jsem se dočkala ooo a je to vážně ehmm jak to říct XD no sexy :3 :D. Nemůžu se dočkat dalšího dílu :D :p

13 Ema Ema | 25. února 2014 v 21:59 | Reagovat

já chci další :D

14 Tenten Tenten | 25. února 2014 v 22:10 | Reagovat

já tu povídku žeru!! :D

15 Toshiro-chan Toshiro-chan | 25. února 2014 v 22:18 | Reagovat

Zatím pro mně nejlepší díl :D

16 MIa MIa | 25. února 2014 v 23:00 | Reagovat

18+ přímo říká (u mě) čti! :D

17 hin hin | 25. února 2014 v 23:02 | Reagovat

vážně nemám slov...

18 narutokunhinatasan narutokunhinatasan | 25. února 2014 v 23:39 | Reagovat

Vážně moc povedené ;)

19 Líza Simpsonaví Líza Simpsonaví | 26. února 2014 v 15:52 | Reagovat

Sakra dobrý xD

20 Proč ne? Proč ne? | 26. února 2014 v 17:22 | Reagovat

Moc se těším na další díl x)

21 Mestekova Mestekova | 26. února 2014 v 17:53 | Reagovat

Nice story :**)

22 Usui Takumi Usui Takumi | 26. února 2014 v 18:48 | Reagovat

Moc se těším na další díl <3

23 Naruto + Hinata = <3 | Naruto + Hinata = <3 | | 26. února 2014 v 19:39 | Reagovat

Promiň za neaktivitu, Hezky napsané....

24 Amnezie Amnezie | 26. února 2014 v 22:16 | Reagovat

hmm nemám slov

25 Kačka Kačka | 27. února 2014 v 17:08 | Reagovat

Lhářku náš co děláš, že ses tak spozdil :D

26 Tash Tash | 27. února 2014 v 20:25 | Reagovat

Hech, dobrý dobrý, jen ta poslední scénka mohla být delší...*úchylný škleb*...těšing na další. :)

27 Hanatka-chan Hanatka-chan | 27. února 2014 v 20:26 | Reagovat

Profííím další :D

28 noname noname | 28. února 2014 v 17:40 | Reagovat

next ;)

29 Satuka Satuka | 1. března 2014 v 8:42 | Reagovat

Skvělý! ^_^

30 Sumiko Sumiko | 1. března 2014 v 10:53 | Reagovat

Kdy bude další dílek? :)

31 Akahori Henitai-Hell Akahori Henitai-Hell | 3. března 2014 v 10:23 | Reagovat

Krásné.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama
DOKAŽME, ŽE FF PISÁLCI (na blogu i mimo něj) JEŠTĚ NEVYMŘELI!


Fancluby pro NH a SS-maniaky. PŘIHLÁSIT se může každý,
kdo má na blogu alespoň 3 jednorázovky/jednu sérii delší
jak 5 dílů. Splňuješ-li tato jednoduchá pravidla
a ještě tě nepřešla chuť,
přihlásit se můžeš ZDE:
Budu se na tebe těšit! :)